Hvor meget yder Danmark i udviklingsbistand?

Ikke for meget og ikke for lidt - svar på almene spørgsmål

Danmark er en af de førende lande i verden, når det gælder udviklingsbistand, og har et mål om at yde 0,7% af BNP i udviklingsbistand. Dette mål blev vedtaget af FN i 1970 og er siden blevet støttet af en række europæiske lande, herunder Danmark.

Ifølge opgørelser fra det danske udviklingssamarbejde ydede Danmark i 2021 omkring 20 milliarder kroner i udviklingsbistand, hvilket svarer til cirka 0,76% af BNP. Danmark har et mål om at nå en andel på 0,7% af BNP i udviklingsbistand inden 2030.

Udviklingsbistanden går til en række projekter og initiativer over hele verden, med fokus på at fremme udvikling og bekæmpe fattigdom. Det kan omfatte projekter inden for områder som sundhed, uddannelse, samfundsudvikling og miljø.

Den danske regering samarbejder med en række udviklingsorganisationer, herunder FN, Verdensbanken og EU, for at sikre, at udviklingsbistanden bliver anvendt effektivt og rettidigt. Deres fokus ligger på at støtte de mest udviklingsbehæftede lande og fremme bæredygtig udvikling.

Det er vigtigt at bemærke, at udviklingsbistand er en vigtig del af Danmarks samlede udviklingssamarbejde og bidrager til at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Udviklingsbistanden er også en del af Danmarks samlede engagement i verdens udvikling og bidrager til at fremme fred, stabilitet og velstand verden over.

Alt i alt er Danmark et af de førende lande i verden, når det gælder udviklingsbistand, og bidrager til at støtte de mest udviklingsbehæftede lande og fremme bæredygtig udvikling. Udviklingsbistanden spiller en vigtig rolle i Danmarks samlede engagement i verdens udvikling og bidrager til at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Skriv et svar