Hvor meget må man tjene ved siden af su?

Ikke for meget og ikke for lidt - svar på almene spørgsmål

hvor meget SU

Tillykke! Du læser sikkert denne artikel, fordi du har (eller skal til at have) dig et nyt job. Selvom du allerede har en indkomst i form af SU for at uddanne dig, da kan en ekstra indkomst eller to altid hjælpe til med at pynte på kontoen. Dog er der en øvre grænse for, hvor meget du egentlig kan tjene ved siden af din SU, før du ikke længere kan modtage denne offentlige støtte.

Grænsen for meget du kan tjene ved siden af din SU anhænger helt generelt af, hvilken form for uddannelse du er under, om du har lønnet praktik under din uddannelse og om du har børn under 18 år. Alle disse variabler kan sammen definere, hvor meget du må tjene under din uddannelse ved siden af din SU – dette kaldes for dit årsfrikort.

Altså, årsfrikortet bestemmer, hvor meget du maksimalt må tjene om året før, at du skal til at betale din SU tilbage eller frasige dig den.

Et årsfrikort har faste rater alt efter, hvilken uddannelse du er under.

Hvis du er i gang med at tage en ungdomsuddannelse, har du et årsfrikort på 107.484 kroner for året 2020. Hvis du til gengæld er i gang med en videregående uddannelse, da kan du tjene op mod 162.504 kroner i året 2020, før du ikke længere er berettiget til at modtage SU. Hertil kan dit årsfrikort selvfølgelig forhøjes, hvis du f.eks. har børn, hvortil du skal kontakte dine studievejleder for at få yderligere informationer angående dine muligheder for at forhøje dit årsfrikortsbeløb.

Grænsen på dit årsfrikort er fleksibel i den forstand, at du altid kan kontakte SU-kontoret på din studieuddannelse og herigennem kan tale med dem om en mulig stigning i årsfrikortets grænse, hvis både du og SU-kontoret mener at der er et fornuftigt grundlag for det.

Beregn SU

Hvis du selv ønsker at beregne, hvor meget du må tjene ved siden af din SU, kan du gøre brug af skats egen årsfrikortsberegner. Denne smarte regnemaskine kan hurtigt give dig et overblik over, hvor meget du har muligheden for at tjene ved siden af din SU ved blot at indtaste nogle simple værdier.

Beregneren kan findes på følgende link: https://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/fribeloeb/regnemaskine-fribeloeb/

Satserne for dit årsfrikort kan dog ændre sig år for år, og du bør derfor være opmærksom på, om satserne er steget eller faldet, når året er omme. På den måde sikrer du dig også, at du ikke behøver at tilbagebetale noget af din SU, blot fordi satserne har ændret sig.

 

Skriv et svar