Hvor meget får jeg udbetalt? [2023]

Ikke for meget og ikke for lidt - svar på almene spørgsmål

Den gennemsnitlige dansker tjener omkring 340.000 kroner om året – før skat. Nogle ser skat som værende intet mindre end et minus på kontoen, mens andre ser hospitaler, skoler, politi og et velfungerende samfund. Uanset hvordan du anskuer det, så hører skat hjemme i begge disse perspektiver – men hvor meget betaler man egentlig til skat af sin indkomst i Danmark?

”Skat” er det mest almindelige ord vi bruger i daglig tale, selvom et mere passende ord i stedet er ”trækprocent”. Trækprocenten består nemlig af alle dine skater til det offentlige, som trækkes fra din løn. Hertil indgår kommuneskat, bundskat og en eventuel kirkeskat (såfremt du er medlem af folkekirken).

Din trækprocent afhænger dybest set af, hvor i landet du bor. Den gennemsnitlige trækprocent ligger på cirka på 38%. Derudover skal du også af med 8% af din indkomst til AM-bidrag (Arbejdsmarkedsbidrag). Når du beregner, hvor mange penge du får udbetalt om året, skal du trække dit frikortsbeløb fra din årlige indkomst, som ligger på omtrent 46.700 kroner – disse penge kan du nemlig trække fra i skat. Herefter skal du blot trække 8% fra resultatet og dernæst trække din trækprocent fra dette resterende beløb.

Til allersidst skal du blot lægge dit frikort oveni resultat. Du vil nu stå tilbage med en fuldendt udregning af din årlige udbetalte løn. Et eksempel på en sådan udregning af din udbetalte løn kan ses nedenfor:

Udregning

Årlig indkomst: 310.000 kroner
Frikort: 46.700
Trækprocent: 38%
310.000 – 46.700 = 263.300 à 263.300 x (1 – 0,08) = 242.236 à 242.236 x (1 – 0,38) = 150.186,32

à 150.186,32 + 46.700 = 196.886,32


I ovenstående eksempel vil du få udbetalt 196.886,32 kroner efter skat og AM-bidrag om året, hvis du har en samlet indkomst på 310.000 kroner om året og en trækprocent på 38%. Noget af det der får din trækprocent til at svinge mest, er din kommuneskat. Din kommuneskat er nemlig den del af din skat, som fastsættes af den kommune som du har bopæl i. Kommuneskatten svinger i Danmark mellem 22,5 og 27,8% og er derfor en vigtig variabel i regnestykket. Hvis du ønsker at finde din specifikke kommuneskat, kan du gøre netop dette på skats hjemmeside under dette nedenstående link:

https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/

Når du klikker på linket, da skal du blot finde din kommune på Danmarkskortet og klikke på den. Dernæst vil du blive mødt med alle dine skatter, som hører hjemme i din kommune. Du vil ikke blot kunne se din kommuneskat, men også din trækprocent. Kirkeskatten er f.eks. ligesom kommuneskatten – den er ikke ens i alle kommuner.

 

Skriv et svar