Hvor meget får man i børnepenge?

Børnepenge er en økonomisk støtte, som børnefamilier kan modtage fra det danske statskassebeholdning til at dække omkostningerne ved opdragelse af børn. Hvor meget man får i børnepenge afhænger af en række faktorer, herunder antallet af børn og indkomsten hos forældrene. I Danmark får forældre til et barn op til 17 år et fast beløb pr.…
Læs mere